ГЕНЕРАЛЕН МЕНАЏЕР

Г-дин Марјан Емшов

Тел: 00389 43 371 999 ext. 101

Моб: 00389 75 218 240

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

 

 

ТРАНСПОРТ МЕНАЏЕРИ

Г-ѓа Надица Димитрова

Тел: 00389 43 371 999 ext. 106

Моб: 00389 75 455 720

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

 

 

Г-дин Александар Стојановски

Тел: 00389 43 371 999 ext. 105

Моб: 00389 75 455 724

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

КОНТРАКТОР

Г-ѓа Нина Трајков

Тел. 00389 43 371 999 ext.102

Моб: 00389 75 318 559

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

КНИГОВОДСТВО

Г-ѓа Јованка Димчева

Тел: 00389 43 371 999 ext. 118

Моб: 00389 76 313 174

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

 

 

Г-ѓа Верица Апостоловска

Тел: 00389 43 371 999 ext. 100

Моб: 00389 75 244 265

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

 

 

Г-ца Ивана Емшова

Тел: 00389 43 371 999 ext. 103

Моб: 00389 70 882 813

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

ТРАНСПОРТ ПЛАНЕРИ

Г-ѓа Дијана Николова

Тел: 00389 43 371 999 ext. 116

Моб: 00389 76 338 837

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

 

 

Г-ѓа Јасна Чочкова

Тел: 00389 43 371 999 ext. 110

Моб: 00389 75 455 722

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

 

  

Г-ца Билјана Степанова

Тел: 00389 43 371 999 ext. 107

Моб: 00389 76 287 763

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

 

 

Г-дин Боро Чаушев

Тел: 00389 43 371 999 ext. 113

Моб: 00389 76 430 390

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

 

 

Г-ѓа Марија Данаилова

Тел: 00389 43 371 999 ext. 114

Моб: 00389 75 455 721

E-mail:   Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

 

 

Г-дин Ангел Крстев

Тел: 00389 43 371 999 ext. 111

Моб: 00389 76 338 838

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

 

 

Г-ѓа Милица Димова Гонзалес

Тел: 00389 43 371 999 ext. 121

Моб: 00389 78 286 418

E-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

 

 

Г-дин Дејан Стојковски

Тел: 00389 43 371 999

Моб: 00389 76 313 175

E-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

 

 

Г-дин Ване Ризов

Моб: 00389 76 466 073

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

 

 

 

Г-дин Никола Поп Манчев

Моб: 00389 78 287 225

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

 

 

 

Г-ца Верица Арсова

Моб: 00389 75 303 877

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

 

 

 

Г-дин Ристе Ристов

Моб: 00389 75 399 994

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

КООРДИНАТОР НА ВОЗЕН ПАРК

Г-дин Мишко Мишев

Тел: 00389 43 371 999 ext. 115

Фах: 00389 43 371 998

Моб: 00389 76 292 562

E-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

РЕФЕРЕНТ ЗА НАБАВКИ

Г-дин Борче Иванов

Тел: 00389 43 371 999 ext. 115

Фах: 00389 43 371 998

Моб: 00389 76 338 836

ПОСРЕДНИЦИ ВО ТРАНСПОРТ

Г-ца Павлинка Велкова

Моб: 00389 75 369 966

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.