ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ЕМША - РЕГИСТРАЦИЈА


ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РЕГИСТРАЦИЈА

Потребни документи:

  • барање за регистрација (изготвува СТП ЕМША)
  • сообраќајна дозвола лична карта и сопственикот
  • лично овластување за регистрација (правни лица)

ПРВА РЕГИСТРАЦИЈА

Потребни документи:

  • барање за регистрација (изготвува СТП ЕМША)
  • фактура за купопродажба
  • царинска потврда и царинска декларација
  • хомологација
  • лична карта и сопственикот лично
  • овластување за регистрација (правни лица)